Urząd Gminy w Górznie, pow. garwoliński, woj. mazowieckie

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:271. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:507. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:149. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:124. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:149. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:225. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:149. Error 9: Invalid character

ZAWIADOMIENIE

Grzno, 18 kwietnia 2012 r.

OR.Dz.G.0002.18.2012

                        Zawiadamiam mieszkacw Gminy Grzno, e dnia 24 kwietnia 2012 roku tj. (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy odbdzie si XVIII Sesja Rady Gminy z nastpujcym porzdkiem obrad:

Więcej…

Tegorocznymi zwycizcami powiatowych eliminacji Oglnopolskiego Turnieju Bezpieczestwa w Ruchu Drogowym zostaa Publiczna Szkoa Podstawowa w kach oraz Publiczne Gimnazjum w Grznie.

Turniej, w ktrym wzio udzia 150 reprezentantw szk podstawowych i gimnazjw w powiecie garwoliskim rozegrano w dniach 17-18.04 na obiektach Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Pilawie. Zawodnicy rozwizywali test, a przedstawiciele szeciu najlepszych szk toczyli boje na rowerowym torze przeszkd.

Więcej…

IMG_146615 kwietnia 2012 r. odbyy si w Gminie Grzno uroczyste obchody II rocznicy tragedii smoleskiej. W uroczystociach udzia wzili posowie na Sejm RP Jacek Sasin, Grzegorz Woniak, Henryk Kowalczyk, senator Henryk Grski, Starosta Powiatu Garwoliskiego Marek Chciaowski, wicestarosta Stefan Gora, sekretarz Jerzy Piesio, wjtowie ssiednich gmin ? Mirosawa Miszkurka, Stanisaw Kostyra, Sylwester Dymiski, kombatanci, radni gminy Grzno.

            Uroczystoci rozpoczy o godz. 12.00 si Msz w. koncelebrowana przez ksidza praata Ryszarda Andruszczaka, dziekana kolegiaty pw. Przemienienia Paskiego w Garwolinie oraz ksidza kanonika Eugeniusza Rol, proboszcza parafii pw. Jana Chrzciciela w Grznie.

            Po Mszy w. nastpio przejcie pocztw sztandarowych, zastpw OSP oraz wszystkich zebranych przed budynek Urzdu Gminy. Przy pomniku ?Pamici 96 Polakw, na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyskim, ktrzy 10 kwietnia 2010 r. zginli w katastrofie lotniczej pod Smoleskiem w drodze na obchody 70 rocznicy zbrodni katyskiej? Wjt Gminy Waldemar Sabak powita zebranych goci. W swym przemwieniu nawiza do tradycji patriotycznych, chrzecijaskich kultywowanych w gminie Grzno przez poprzednikw m. in. przez wjta Piotra Michalaka, Wadysawa Jwickiego, Bronisawa Rojka, o. Bogumia Talarka. Aby upamitni ofiary katastrofy smoleskiej 30 marca br. radni gminy Grzno jednogonie podjli uchwa o wybudowaniu pomnika.

Aktu odsonicia pomnika dokonali Jacek Sasin oraz wjt Waldemar Sabak. Pomnik powici ks. kan. Eugeniusz Rola. Po powiceniu delegacje zoyy pod pomnikiem wizanki kwiatw oraz zapaliy znicze. Nastpnie wjt gminy Grzno odczyta list od Jarosawa Kaczyskiego Prezesa PIS, ktry w odpowiedzi na zaproszenie skierowa sowa podzikowania za inicjatyw budowy pomnika. Gos zabrali rwnie pose Jacek Sasin, Grzegorz Woniak, Henryk Kowalczyk, senator Grzegorz Grski, starosta Marek Chciaowski.

            Uroczysto zakoczya si wystpem chru szkolnego.

Więcej…

Naczelnik Urzdu Skarbowego w Garwolinie zaprasza Pastwa na Dni Otwarte, ktre odbd si 10 marca i 28 kwietnia 2012 r. w godzinach: 9.00 ? 13.00.

W tych dniach postaramy si przybliy Pastwu specyfik pracy Urzdu, a take pomc w rozwizywaniu problemw z wypenieniem zezna podatkowych.

Szczeglnie jednak polecamy skadanie zezna drog elektroniczn. Pozwoli to Pastwu oszczdzi czas, koszty dojazdu i znacznie przyspieszy zwrot nadpaconego podatku. Szczegy na: www.e-deklaracje.gov.pl.

Przypominamy, e punkt kasowy Banku Spdzielczego mieszczcy si w naszym Urzdzie czynny jest w godzinach: 8.00 ? 15.00, natomiast numery rachunkw bankowych, na ktre mona wpaca nalene podatki znajd Pastwo na naszej stronie internetowej: www.is.waw.pl/USGarwolin/

Zastpca Naczelnika

Andrzej Belka

OGOSZENIE

wynikw postpowania konkursowego przeprowadzonego w Urzdzie Gminy w Grznie  w dniu 20 marca 2012 r. w ktrym wyoniono oferenta na realizacj zada publicznych w 2012 roku.

Więcej…

INFORMACJA PCPR GARWOLIN

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie informuje, e w roku 2012 realizuje projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej pt.: ?Aktywizacja, Aktywno, Praca ? razem pokonamy bariery? w ramach ktrego oferowane jest osobom niepenosprawnym bezpatne uczestnictwo w kursach i szkoleniach ( kurs prawa jazdy, kurs jzykowy, kurs komputerowy, kursy zawodowe lub inne wybrane przez osob niepenosprawn) , uczestnictwo w zajciach z psychologiem ( trening kompetencji i umiejtnoci spoecznych) oraz w zajciach indywidualnych z doradc zawodowym. Dodatkowo udzia w projekcie daje moliwo skorzystania z wyjazdu integracyjnego, wicze rehabilitacyjnych / zaj usprawniajcych psychoruchowo.

Ankieta zgoszeniowa dostpna jest na stronie internetowej   www.pcprgarwolin.pl lub w siedzibie PCPR ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin.

Więcej…

Na ostatniej sesji Rady Gminy, ktra odbya si 24 lutego 2012 r. radni przyjli uchwa Nr XVI/84/2012 w sprawie stanowiska Rady Gminy w Grznie dotyczcego pozbawienia Telewizji TRWAM koncesji na nadawanie programu na multipleksie cyfrowym.

Więcej…

Wjt Gminy Grzno ogasza nabr kandydatw do orkiestry straackiej przy Ochotniczej Stray Poarnej w Grznie

Więcej…

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia prac wykonanych przez dzieci z przedszkola w Reducinie.

Prace s zaprezentowane w holu Urzdu Gminy w Grznie.

Z A R Z D Z E N I E   N R 6/2012

Wjta Gminy Grzno
   z dnia 21 lutego 2012 roku

 

w sprawie ogoszenia otwartego konkursu ofert na realizacj zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2012 r. 

Więcej…

Informacja

Urzd Gminy w Grznie w zwizku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie, dotyczcym zmian w normach prawnych, ktre bd obowizyway od dnia 1 stycznia 2013 roku i bd podlegay weryfikacji podczas kontroli w ramach systemu wsparcia bezporedniego (dopaty bezporednie) uprzejmie informuje producentw rolnych, e do dnia 30 czerwca 2012r. naley zoyc owiadczenie stanowice zacznik do niniejszej informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Kard. S. Wyszyskiego 12, 08-400 Garwolin.

Więcej…

Strona 1 z 5