Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie

Informacja o dofinansowaniu

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie w ramach realizacji zadania

 „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0 

 otrzymała w 2021 r. dotację  w wysokości 9 500.000 zł. Pozyskane środki finansowe Dofinansowano ze Środków Finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Zakupiono ogółem 463 książki, w tym: 100 wydawnictw popularnonaukowych,

168- pozycji z literatury pięknej dla dorosłych

 oraz 195 książek dla dzieci i młodzieży.

Informacja o realizacji programu “Kraszewski. Komputery dla szkół”

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: zestaw komputerowy (komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem) oraz tablicę interaktywną- zestaw.

Koszt ogółem zadania wynosił 13623,96 zł, z tego zł dofinansowania 11577,64 z Instytutu Książki.

Ferie z teatrem

W pierwszym tygodniu ferii 12 lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górznie gościła grupa teatralna KRAK-ART z Krakowa, wystawiając dla najmłodszych czytelników interaktywną sztukę pt. „Książę i żebrak”.

Czytaj więcej