Zaproszenie do udziału w konkursie

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie zakładki do książki zorganizowanym przez Bibliotekę Miejsko-Powiatową w Garwolinie

W tym roku minęła 150 rocznica urodzin wybitnego artysty okresu Młodej Polski, malarza, dramaturga i poety S. Wyspiańskiego. Pod okiem Jana Matejki tworzył on także wspaniałe witraże.

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs na projekt zakładki do książki inspirowany tą formą twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

REGULAMIN KONKURSU

na zakładkę do książki

inspirowaną witrażami Stanisława Wyspiańskiego

 1. Celem konkursu jest:

            – uczczenie 150 rocznicy urodzin S Wyspiańskiego,

            – zainteresowanie uczestników twórczością artysty,

            – rozwijanie wrażliwości czytelniczej i kulturowej,

            – rozwijanie inwencji twórczej, prezentacja pomysłów i zdolności plastycznych uczestników.

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich w kategoriach:

            – uczniowie klas I-III;

            – uczniowie klas IV-VI;

            – uczniowie klas VII-VIII;

            – uczniowie szkół ponadpodstawowych

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie papierowej wersji zakładki o wymiarach 25 x 8 cm.
  Praca nie może zawierać elementów przestrzennych.
 • Prace należy składać do dnia 30 września do właściwej dla miejsca zamieszkania gminnej/miejskiej biblioteki publicznej. Każdą pracę należy opisać imieniem i nazwiskiem autora, podać wiek uczestnika i klasę, imię i nazwisko opiekuna artystycznego oraz kontaktowy numer telefonu ewentualnie adres mailowy.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
  i oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym regulaminie. Organizator nabywa całość praw autorskich m.in. do publikowania, reprodukowania
  i  udostępniania w wersji drukowanej i elektronicznej na profilach społecznościowych
  i własnych stronach internetowych otrzymanych prac w celach promocyjno – edukacyjnych oraz
  w celu popularyzacji twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
 • Etap gminny/miejski Konkursu trwa od 1 do 30 września 2019 roku.

Biblioteka gminna wybiera maksymalnie 10 prac w każdej kategorii wiekowej i przesyła do etapu powiatowego.

Etap powiatowy trwa od 1 do 31 października 2019 roku.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019 roku, o terminie poinformujemy uczestników konkursu.

 • Dla zwycięzców i wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody, ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
  Nagrodzone prace będą zeskanowane, wydrukowane i dostępne dla czytelników bibliotek publicznych powiatu garwolińskiego.
 • Wszelkich dodatkowych informacji udziela Organizator:

                   Miejsko -Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie,              ul. Nadwodna 1,                  

                   08-400 Garwolin,         tel/fax: (25) 682-24-21,                   www.biblioteka-garwolin.pl

Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

 na zakładkę do książki

inspirowaną witrażami Stanisława Wyspiańskiego

organizowanego przez  MPBP w Garwolinie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia    27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
  w Garwolinie ul. Nadwodna 1, 08-400 Garwolin
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w MPBP jest Błażej Maszkiewicz,         
  adres e-mail: iod@garwolin.pl, 
 3. Pani/Pana dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na zakładkę do książki inspirowaną witrażami Stanisława Wyspiańskiego zgodnie
  z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu, zamieszczenia informacji (imię i nazwisko autora) o zwycięzcach konkursu na stronie internetowej i Facebooku biblioteki oraz na stronach
  lokalnych mediów,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Zdjęcia w wydarzeń będą przechowywane w MPBP na podstawie art.9.ust.2 pkt j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach archiwalno – historycznych. Dane osobowe zwycięzców będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
  wycofania zgody oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronię danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *