„Do światła otworzyłeś drzwi”

W dniu 18 maja 2020 r. został rozstrzygnięty Gminny konkurs o Świętym Janie Pawle II zorganizowany przez Wójta Gminy Górzno i Gminną Bibliotekę Publiczną w Górznie w 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka

    Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Górzno.

Ze względu na dużą rozbieżność wiekową, konkurs zorganizowano w dwóch formach

w zależności od grupy wiekowej:

I – „Konkurs plastyczny o Janie Pawle II dla dzieci”

     (dzieci od lat 3 włącznie do klas III szkoły podstawowej)

II – „Otwarty konkurs o Janie Pawle II dla młodzieży i osób dorosłych”

W pierwszej grupie wiekowej wpłynęło ogółem 65 prac plastycznych, natomiast w konkursie otwartym wzięło udział 31 uczestników w wieku począwszy od klas czwartych szkół podstawowych, aż  po młodzież szkół średnich.

Powołana Przez Wójta Gminy  Komisja dokonała wnikliwej oceny prac, biorąc zgodnie z regulaminem konkursu pod uwagę następujące kryteria: samodzielność wykonania, wymowę symboliczną, estetykę, oryginalność oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych  w kontekście tematyki konkursu.

Komisja Konkursowa przyznała w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody i wyróżnienia:

– w kategorii  Przedszkolaki

NAGRODY

I miejsce: Krupa Jan  – 5l.   (Oddział Przedszkolny w Samorządkach)

II miejsce: Łączyńska Aleksandra –  4l.   (Przedszkole Górzno)

III miejsce: Krzyśpiak Mikołaj –  4l.   (Przedszkole Górzno)

Wyróżnienia: Andrzejewska Aleksandra 4l.  (Przedszkole Górzno)

– w kategorii  klas”0”

NAGRODY

I miejsce: Kacper Rzechołka    (Sz. P. Górzno)

II miejsce: Wachnicki Jan          (Sz. P Samorządki)

III miejsce: Gałązka Alicja           (Sz. P. Łąki)

-w kategorii klas I-III

NAGRODY

I miejsce:Poszytek Małgorzata –  kl. II   (Szk. P. Unin),

                   Bany Gabriel – kl. II  (Szk. P. Unin)

II miejsce: Łączyńska Natalia – kl. I  (Sz. P. Górzno),

                    Płocka Weronika – kl. III  (Szk. P.  Samorządki),

                    Chmielak Aleksandra  – kl. III   (Sz. P. Górzno)

III miejsce: Mikulska Julia –  kl. II   (Szk. P. Unin),

                     Poszytek  Katarzyna kl. III   (Szk. P. Unin),

                     Parzyszek  Zofia – kl. I  (Sz. P. Górzno)

Wyróżnienia:Talarek Lena – kl. II  (Sz. P. Górzno),

                         Gruszczyńska Alicja – kl. II  (Sz. P. Górzno),

                         Mucha Anna – kl. I  (Sz. P. Górzno),

                         Dymowska Joanna – kl. III  (Sz. P. Samorządki),

W II grupie wiekowej  członkowie Komisji oceniali pomysłowość, wymowę symboliczną, wkład własnej pracy, oryginalność i estetykę wykonanych prac.

 Przyznane zostały następujące nagrody i wyróżnienia:

 NAGRODY

I miejsce:Błażejczyk Jolanta  – kl. VIII  (Sz. P. Łąki)

II miejsce:Michalczyk Alicja –  kl. VI  (Sz. P. Górzno),

III miejsce:Szwed Maja  – kl. VI  (Sz. P. Górzno),

                     Dybcio Natalia  kl. VI  (Sz. P. Górzno),

Wyróżnienia: Talarek Dominik – (szk. średnia),

                          Piętka Klarysa – kl. V  (Szk. P. Górzno),

                          Zając Kinga  – kl.VIII  (Szk. P. Górzno)