Informacja o realizacji programu “Kraszewski. Komputery dla szkół”

Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: zestaw komputerowy (komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem) oraz tablicę interaktywną- zestaw.

Koszt ogółem zadania wynosił 13623,96 zł, z tego zł dofinansowania 11577,64 z Instytutu Książki.