„Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy patriotycznych konkursów”

a-578W związku z obchodami Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości Wójt Gminy Górzno we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowali dwa gminne konkursy: plastyczny i muzyczny.

Konkurs plastyczny pod hasłem „Niepodległość oczami dzieci i młodzieży” skierowany był do dzieci i młodzieży szkół naszej gminy i przebiegał w 2 etapach: szkolnym i gminnym. Do etapu gminnego szkoły zgłosiły ogółem  30 prac uczniów w trzech grupach wiekowych: prace uczniów klas I-III i klas IV-VI szkół podstawowych, oraz klas VII-VIII i III gimnazjum.

Komisja Konkursowa, której przewodniczyła Pani Halina Krawczyk po dokonaniu wnikliwej oceny prac przyznała ogółem 10 nagród

i 5 wyróżnień.

-w kategorii klas I-III

Nagrody:

–  I miejsce: Julia Chrzanowska kl. III  (S. P. Górzno)

–  II miejsce: Martyna Kozak kl. II  (S.P. Górzno),

                      Natalia Prusińska kl. I ( S.P. Unin)

–  III miejsce: Kornelia Banaszek kl. I  (S.P. Samorządki)

Wyróżnienia: Wiktoria Jarzyna kl. II (S.P. Górzno),

                        Zuzanna Nowicka kl. III (S.P. Samorządki)

-w kategorii klas IV-VI

Nagrody:

– I miejsce: Karolina Chmielak  kl. VI (S.P. Górzno)

– II miejsce: Amelia Talarek  kl. VI (S.P. Górzno)

– III miejsce: Emilia Prusińska   kl. VI (S.P. Samorządki)

Wyróżnienia: Paulina Talarek kl. VI (S.P. Górzno)

-w kategorii klas VII VIII i III Gimn.

Nagrody:

– I miejsce: Julia Dziubak kl. III( Gimn. Górzno)

– II miejsce: Emilia Lis kl. VIII( S.P. Samorządki)

– III miejsce: Patrycja Błażejczyk kl. VII (S.P. Łąki)

Wyróżnienia:  Kinga Zając(kl. VII  Szk. Podst. Górzno),

                         Maja Piórkowska (kl. VII Szk. Podst. Samorządki)

Jurorzy oceniając prace brali pod uwagę: samodzielność, wymowę symboliczną, estetykę, oryginalność oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu.

 

Drugi z organizowanych  konkursów – Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Tobie śpiewam Ojczyzno” miał również przebieg 2-etapowy. Zgodnie z regulaminem uczestnicy mogli zgłaszać się w trzech kategoriach wiekowych:

   – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,

   – uczniowie klas V-VIII  i III gimnazjum, oraz

   – uczniowie szkół średnich i dorośli mieszkańcy gminy Górzno

Do gminnego etapu ze wszystkich szkół z terenu gminy wpłynęło 16 zgłoszeń. Z trzeciej grupy wiekowej  zgłosiła się jedna dorosła osoba.

Wszyscy uczestnicy zostali przesłuchani w dn. 29.10.2018 r. przez powołaną przez Wójta Gminy Komisję Konkursową, pod przewodnictwem Pani Marzeny Mikulskiej. Wśród wykonawców wyłoniono zwycięzców, którzy swoje umiejętności zaprezentowali podczas uroczystej gali w dniu  11.11.2018 r.

W kategorii klas I-IV zwyciężyli:

   Aleksandra Przybysz kl. II (S.P. Górzno) – I miejsce

   Amelia Teperek kl. IV (S.P. Unin) – II miejsce

   Wiktoria Mikulska kl. II (S.P. Górzno) – III miejsce

W kategorii klas V-VIII i III Gimn.  zwyciężyli:

    Alicja Sawicka kl. III Gimn.  – I miejsce

    Zofia Majewska  kl. VIII(S.P. Unin)   – I miejsce

    Oliwia Zając kl.VII (S.P. Górzno) – II miejsce

    Jolanta Błażejczyk kl. VII (S.P. Łąki)  – II miejsce

    Jakub Zając kl. VIII (S.P. Unin)  – III miejsce

W kategorii uczniów szkół średnich i dorosłych mieszkańców gminy   zwyciężyła:

     Błażejczyk Magdalena (osoba dorosła) – I miejsce

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała jedno wyróżnienie dla Julii Oliwa – uczennicy kl. V Szkoły Podstawowej w Samorządkach.

Nagrody dla zwycięzców konkursów, oraz podziękowania dla wszystkich uczestników wręczyli przedstawiciele Samorządu Gminy Górzno: Pan Waldemar Sabak – Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Skwarek, podczas uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości w dn. 11 listopada 2018 r. w Hali Sportowej w Górznie.

Gorące podziękowania należą się wszystkim nauczycielom i opiekunom szkolnym zaangażowanym w przygotowanie uczniów

 do konkursów i przeprowadzenie eliminacji szkolnych oraz uczestnikom jury, którzy oceniali uczestników konkursu muzycznego i prace konkursu plastycznego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.