„Czwartoklasiści w bibliotece”

W dniu 27 listopada 2018 r. w gminnej bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna z uczniami klasy czwartej  szkoły podstawowej w Górznie. Uczniowie odwiedzili bibliotekę z wychowawczynią Panią Urszulą Rusak. Wizyta ta umożliwiła uczestnikom spotkania bliższe poznanie biblioteki, zapoznanie się z jej działalnością oraz zasadami korzystania ze zbiorów. Bibliotekarze przedstawili uczniom  różne rodzaje katalogów bibliotecznych, a w szczególności  omówili  nowoczesny katalog elektroniczny Gminnej biblioteki Publicznej w Górznie z dostępem on-line i pokazali jak korzystać z niego. W dobie szybkiego rozwoju informatyki nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych katalogów ułatwi w przyszłości czytelnikom wyszukiwanie informacji o zbiorach wybranej placówki.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.