UCHWAŁA NR 1/2017

 Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Gminna Komisja Wyborcza w Górznie uchwala, co następuje:

 

  • 1.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r., powołuje się obwodową komisję wyborczą, w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku do uchwały.

 

  • 2.

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górznie.

 

  • 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

 

Grażyna Szewczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do uchwały
Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie z dnia 19 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa w Uninie, Unin 86b, 08-400 Garwolin:

 

1.

Urszula Płatek, zgłoszona przez Wójta Gminy Górzno, zam. Górzno

2.

Magdalena Rękawek, uzupełnienie do minimalnego składu, zam. Unin

3.

Magdalena Małgorzata Banaszek, uzupełnienie do minimalnego składu, zam. Kobyla Wola

4.

Renata Elżbieta Lewicka, uzupełnienie do minimalnego składu, zam. Górzno

5.

Bartłomiej Jakub Ochnio, uzupełnienie do minimalnego składu, zam. Górzno

6.

Monika Przybysz, zgłoszona przez KWW UNIN, zam. Unin

7.

Magdalena Zając, uzupełnienie do minimalnego składu, zam. Łąki