OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Siedlcach
z dnia 8 stycznia 2018 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno przeprowadzonych w dniu
7 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Komisarz Wyborczy w Siedlcach podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno przeprowadzonych w dniu 7 stycznia 2018 r.

Część I.
Dane ogólne

 

 1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
 2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez
  2 komitety wyborcze.
 3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.
 4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 271.
 5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 45.
 6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 45,
  czyli frekwencja wyborcza wyniosła 16,61%.
 7. Wybrano 1 radnego.

 

Część II.

Wyniki wyborów

 

Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 3

 

1.

Liczba wybieranych radnych wynosiła

1.

2.

Wybory odbyły się.

 

3.

Głosowanie przeprowadzono.

 

 

4.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła

271.

5.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła

45.

6.

Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła

45,

 

czyli frekwencja wyborcza wyniosła

16,61%.

7.

Liczba głosów nieważnych wyniosła

3,

 

co stanowi 6,67% ogólnej liczby głosów,

 

 

w tym:

 

 

1) z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów

1,

 

2) z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata

0,

 

3) z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata

0.

 

8.

Liczba głosów ważnych wyniosła

42,

 

co stanowi 93,33% ogólnej liczby głosów.

 

9.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

 

 

1) PŁATEK-MIKULSKA Magdalena

17

 

            lista nr 1 KWW LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

 

 

2) BRYCH Piotr

25

 

            lista nr 2 KWW UNIN

 

 

10.

Radnym został wybrany:

 

z listy nr 2 KWW UNIN

 

BRYCH Piotr.

 

11.

Mandat w okręgu został obsadzony.

 

 

                                                                                                           Komisarz Wyborczy

                                                                                                           /-/  Mirosław Onisko