Górzno, dnia 25.01.2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Gminy Górzno, że w tut. urzędzie przyjmowane są wnioski o przyznanie dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest (np. płyt eternitowych).

Dotacja zostanie przeznaczona na odbiór, transport i utylizację tych wyrobów, nie przewiduje się możliwości uzyskania dotacji na ich demontaż.

Wnioski  należy składać w Urzędzie Gminy Górzno, pokój nr 1

w terminie do dnia 09.02.2018 r.

Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel: 25 681 22 54, 55 wew. 36

 

Wójt Gminy Górzno

 

Waldemar Sabak