Drukuj

Zarządzenie Nr  8 /2018

Wójta   Gminy  Górzno

z dnia  26 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest  Gmina  Górzno

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.   – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr  8 /2018

                                                                                                                Wójta  Gminy  Górzno

                                                                                                                    z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Górzno

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 marca 2018 –         23 marca 2018 r.

16 kwietnia 2018 r. -   27 kwietnia 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego/ oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe

27 marca 2018 r. –    05 kwietnia 2018 r.

07 maja 2018 r. –      11 maja 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

09 kwietnia 2018 r.

11 maja 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09 kwietnia 2018 r. – 13 kwietnia 2018 r.

14 maja 2018 r. –      22 maja 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 kwietnia 2018 r.

21 maja 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr  8 /2018

                                                                                                             Wójta Gminy Górzno

                                                                                                                     z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest  Gmina  Górzno.

 

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01 marca 2018 r. –    23 marca 2018 r.

16 sierpnia 2018 r. – 20 sierpnia 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo  oświatowe

do 30 marca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03 kwietnia 2018 r.

23 sierpnia 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

03 kwietnia 2018 r. -   06 kwietnia 2018 r.

24 sierpnia 2018 r. – 28 sierpnia 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.