W dniu 09.02.2018r  podczas XXXVI  sesji Rady Gminy Górzno uroczyste ślubowanie złożył Piotr Brych, który został wybrany na radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Uninie w dniu 7 stycznia  2018 r. w wyborach uzupełniających do Rady Gminy. Pan Piotr Brych zastąpi na tym stanowisku zmarłego radnego Zbigniewa Płatka.

Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pan Piotr Zając wręczył zaświadczenia o wyborze na Radnego.

Władze gminy na czele z wójtem Waldemarem Sabakiem złożyły gratulacje nowo wybranemu radnemu.