Dnia 9 marca 2018r. podczas  XXXVII sesji Rady Gminy Górzno była okazja do podziękowania przedstawicielom sołectw za ich pracę na okoliczność Dnia Sołtysa, który oficjalnie przypada 11 marca.

Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

Z tej okazji Wójt Waldemar Sabak podziękował sołtysom za dotychczasowy trud i zaangażowanie w realizację pomysłów na rzecz gminy oraz życzył satysfakcji z wykonywanej funkcji i dalszych sukcesów w pełnieniu misji społecznej, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W ramach podziękowań sołtysi otrzymali symboliczne upominki.