Drukuj

Uroczystości patriotyczno-religijne w lesie unińskim, odbywające się tradycyjnie w pierwszą niedzielę września, jak co roku licznie zgromadziły mieszkańców Gminy Górzno i powiatu garwolińskiego. Organizatorami uroczystości są proboszcz parafii w Uninie oraz Wójt Gminy Górzno.

Na wstępie wszystkich zebranych powitał ks. Andrzej Siedlanowski - proboszcz parafii w Uninie. W pierwszej części uroczystości w podniosłej, pełnej zadumy i patriotyzmu atmosferze wszyscy zebrani wysłuchali pieśni patriotycznych zaśpiewanych przez dzieci z Zespołu Szkół w Uninie. Społeczność szkolna miała świetną okazję, by przypomnieć ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu, opisane w pieśniach.

Po występie uczniów delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami polskich żołnierzy i podoficerów, którzy polegli w walce z wojskami niemieckimi we wrześniu 1939r.

W dalszej kolejności została odprawiona Msza Św., w intencji poległych w walce o wolną Polskę, której przewodniczył ks. Piotr Mazurek. Podczas kazania można było odczuć wielkie wzruszenie wśród osób uczestniczących w uroczystościach.  O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Wojskowa z Siedlec na czele z kpt. Dariuszem Kaczmarskim, która w dalszej części wykonała koncert dla wszystkich zgromadzonych.

     Następnie głos zabrał Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak, który podziękował kombatantom, pocztom sztandarowym i mieszkańcom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz Orkiestrze Wojskowej i wszystkim, którzy pamiętają, aby w pierwszą niedzielę września oddać hołd poległym w lesie unińskim.

Głos zabrali także Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski oraz płk dr inż. Henryk Czyżyk dziękując ks. Proboszczowi oraz władzom samorządowym za organizację po raz kolejny wspaniałej uroczystości patriotyczno-religijnej.

Płk dr inż. Henryk Czyżyk w dowód wdzięczności za przejaw lokalnego patriotyzmu i  kultywowanie regionalnych tradycji i wartości przekazał wydania książkowe na ręcę Wójta Gminy oraz Pani Marii Szczęśniak dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP uhonorował wójta gminy Waldemara Sabaka pamiątkowym medalem z okazji odsłonięcia pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Medal jest podziękowaniem za wzorową współpracę ze stowarzyszeniem oraz za wsparcie na rzecz budowy pomnika.  

           Tradycyjnie uroczystości towarzyszyła loteria fantowa, z której dochód przeznaczony jest na dokończenie i modernizację Kościoła w Uninie. Loteria możliwa jest dzięki wsparciu wielu sponsorów.

W uroczystości udział wzięli min. poseł na sejm RP Grzegorz Woźniak, starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski, burmistrz Miasta Garwolin Tadeusz Mikulski, wójt gminy Górzno Waldemar Sabak, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek, wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Ochnio, kombatanci,

Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie st. kpt. mgr inż. Tomasz Biernacki, z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie mł. insp. Krzysztof Kędziorek, Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Andrzej Chojnacki, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Krawczyk, Maciej Kurowski członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie, Przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP na czele z płk dr Henrykiem Czyżykiem, delegacje szkół wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy wsi Unin i Goździk oraz okolicznych miejscowości.