Regulamin Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

„Śpiewam Tobie Ojczyzno”

 

 1. Organizatorem Gminnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej jest

Wójt Gminy Górzno.

 1. Celem konkursu jest: przybliżenie i ułatwienie rozumienia naszej historii
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjum  i szkół średnich, oraz dorosłych mieszkańców Gminy Górzno
 3. Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • Uczniowie klas I – IV szkół podstawowych,
 • Uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych i III Gimnazjum,
 • Uczniowie szkół średnich i dorośli mieszkańcy Gminy Górzno
 1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko soliści , którzy będą wykonywać po 1 pieśni lub piosence z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD, SD  lub USB.
 2. Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody główne za najlepsze wykonania w trzech kategoriach wiekowych (dopuszcza się możliwość innego podziału nagród)
 3. Kryteria oceny wykonywanych utworów: dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, muzykalność wykonawców, oryginalność interpretacji, staranność i dokładność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny
 4. Zgłoszenia do konkursu dokonują szkoły po 3 uczniów z każdej grupy wiekowej do dnia 15 października 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Górznie.
 5. Uczniowie szkół średnich i dorośli mieszkańcy zgłaszają udział bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Górznie na karcie zgłoszenia do pobrania ze strony gminy
 • Przesłuchanie wykonawców do dnia 10.2018 r. przez Jury powołane przez Wójta Gminy
 • Laureaci konkursowi wystąpią na uroczystym apelu upamiętniającym 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r. w Hali Sportowej w Górznie.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
Załączniki:
Pobierz plik (konkursmuzyczny.pdf)Karta zgłoszenia[Karta zgłoszenia]903 kB