Drukuj

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie

z dnia 18 września 2018 r.

 

           

Na podstawie art. 434§1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza
w Górznie informuje, że:

  1. W wyborach do Rady Gminy Górzno, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w okręgu wyborczym Nr 4, Nr 6, Nr 8, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, oraz Nr 15 w terminie do dnia 17.09.2018 r. do godz. 24.00 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.
  2. Wobec powyższego Gminna Komisja Wyborcza
    w Górznie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w terminie do dnia
    24 września 2018 r. (termin przedłużony na podst. art. 9§2 Kodeksu wyborczego).
  3. Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie, ul. Jana Pawła II 10 w następujących dniach:

- 19.09.2018 r. – w godz. 1300 – 1500

- 20.09.2018 r. – w godz. 1300 – 1500

- 21.09.2018 r. – w godz. 1500 – 1700

-24.09.2018 r. – w godz.  1500 – 1700

 

                                                                     Przewodniczący

                                                            Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                       W Górznie

 

                                                                         Piotr Zając