Urząd Gminy w Górznie ogłasza, że od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.

Do wniosku należy dołączyć faktury za okres od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. Dane na fakturze muszą być czytelne. Należy również podać aktualny numer konta bankowego, jeśli zwrot podatku ma być przekazany na rachunek bankowy.

Formularz wniosku jest do pobrania w Urzędzie Gminy pok. nr 3.