Drukuj

1. Gospodarka nieruchomościami

1.1 Gospodarka nieruchomościami

- wniosek o nadanie numeru porządkowego w formacie pdf,

- wniosek o nadanie numeru porządkowego w formacie doc,

- Usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

1.2 Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczającego

- wniosek w formacie pliku pdf

- wniosek w formacie pliku doc

1.3 Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

- wniosek w formacie pliku doc,

- wniosek w formacie pliku pdf