Drukuj

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów pomocy prawnej:

 

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :

- decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,                                                                                                 

- Kartę Dużej Rodziny,                                                                                                                                                          

- zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,                                                                 

- legitymację weterana,                                                                                                                                    

- dokument stwierdzający tożsamość                                                                                                         

- dokument stwierdzający ciążę                                                                                                                         

- pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej po-mocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

 Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :

- sprawy administracyjne                                                                                                                                                                                             

- sprawy rodzinne                                                                                                                                                                                    - sprawy cywilne                                                                                                                                                             

- sprawy karne                                                                                                                                                                            

- z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych                                                                                                                         

- z zakresu prawa podatkowego                                                                                                                                     

- związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Więcej informacji na www.garwolin-starostwo.pl