Numer Dziennika Urzędowego

Data uchwalenia

Data publikacji

Treść uchwały (kliknij by zapoznać się z treścią)

2016.10046

2016.11.04

2016-11-24

Uchwała nr XXV/144/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.

2016.10045

2016.11.04

2016-11-24

Uchwała nr XXV/143/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

2016.10044

2016.11.04

2016-11-24

Uchwała nr XXV/142/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.

2016.10043

2016.11.04

2016-11-24

Uchwała nr XXV/141/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.

 Uchwały dodatkowe

Numer Dziennika Urzędowego Data uchwalenia Data publikacji Treść uchwały (kliknij by zapoznać się z treścią)

2016.6090

2016-06-17 2016-07-07 Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Górzno z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

2015.9656

2015-11-06 2015-11-27 Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych