Drukuj

Wniosek o wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji.