Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Górznie z siedzibą w Górznie, przy ul. Jana Pawła II 10, w celu korzystania z prowadzonej przez Urząd Gminy w Górznie usługi „Newsletter Gminy Górzno”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Gminy Górzno”. Usługa „Newsletter Gminy Górzno” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych najważniejszymi wydarzeniami na terenie Gminy Górzno.

 

 

  • Korzystanie z usługi „Newsletter Gminy Górzno” jest dobrowolne, bezpłatne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Newsletter Gminy Górzno” Wójt Gminy Górzno pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • Administratorem danych jest Urząd Gminy w Górznie (UG), z siedzibą w Górznie, ul. Jana Pawła II 10. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez UG wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Gminy Górzno”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Gminy Górzno”.