Górzno, dnia 30.01.2018 r.

 

 INFORMACJA

dot. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Informujemy mieszkańców gminy Górzno, że od miesiąca lutego 2018 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) zostaje przeniesiony na działkę przy budynku skupu żywca w Górznie, wjazd od ul. Andresa.

 

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak

ANALIZA STANU  GOSPODARKI ODPADAMI  KOMUNALNYMI  NA TERENIE GMINY  GÓRZNO  ZA ROK 2015

 

Górzno, dnia 29.08.2013 r.

I N F O R M A C J A

Informuję mieszkańców Gminy Górzno, że na mocy uchwały Rady Gminy Górzno Nr XXXIII/176/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku ustanowiono inkasentów uprawnionych do poboru opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi. Inkasentami powołani zostali Sołtysi danego sołectwa.