Górzno, dnia 07.11.2017r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 07.11.2017r. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie najmu, na czas nieokreślony zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, będącej własnością Gminy Górzno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/11 o pow. 0,1351ha. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr: SI1G/00078752/2. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Do przetargu dopuszczone zostały 4 firmy, które złożyły ofertę w przepisowym terminie. Złożono po jednej ofercie na wariant I, II,III i V. Nie było ofert na wariant IV.

Minimalną cenę najmu:

  1. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście pierwsze od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 100,24 m2 ( aktualnie użytkowany przez firmę Pol- Dom ) wynosi 800 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: osiemset złotych plus podatek VAT ),
  2. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście drugie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,55 m2 ( aktualnie użytkowany przez firmę Rol- Max ) wynosi 890 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych plus podatek VAT ),
  3. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście trzecie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 29,76 m2 ( aktualnie użytkowany przez agencję ubezpieczeniową ) wynosi 360 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych plus podatek VAT ),
  4. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście czwarte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 33,53 m2 ( aktualnie wolny ) wynosi 300 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: trzysta złotych plus podatek VAT ),
  5. minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście piąte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,44 m2 ( aktualnie użytkowany na potrzeby apteki ) wynosi 900 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc ( słownie: dziewięćset złotych plus podatek VAT ),

ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

         W drodze przetargu pisemnego nieograniczonego kandydatem na najemcę:

1.części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście pierwsze od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 100,24 m2 została firma „POLDOM” Siarkiewicz Grzegorz ( Wariant I )

CENA NAJMU:

-netto: 800 zł/1 miesiąc

-brutto: 984 zł/1 miesiąc

2.części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście drugie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,55 m2  została firma „ROL-MAX” Trzpil Lidia ( Wariant II )

CENA NAJMU:

-netto: 890 zł/1 miesiąc

-brutto: 1094,7 zł/1 miesiąc

3.części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście trzecie od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 29,76 m2 została firma „Przedsiębiorstwo Ubezpieczeniowe  i Finansowe Bożena Łubian”
( Wariant III )

CENA NAJMU:

-netto: 360 zł/1 miesiąc

-brutto: 442,8 zł/1 miesiąc

4.minimalna cena najmu części budynku stanowiącego lokal użytkowy położony na parterze (wejście piąte od frontu licząc od strony szkoły), którego powierzchnia wynosi 121,44 m2 została firma „CARTEX” Grzegorz Gładysz
( Wariant V )

CENA NAJMU:

-netto: 900 zł/1 miesiąc

-brutto: 1107 zł/1 miesiąc