Drukuj

KOMUNIKAT

KOMISARZA  WYBORCZEGO

w SIEDLCACH
z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Górzno, zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.

                

Zgodnie z art. 178 § 2 i § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 i poz. 1089) informuję, że w związku
z koniecznością uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Górznie wyborcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Górzno mogą osobiście zgłaszać swoje kandydatury do składu ww. komisji w Urzędzie Gminy w Górznie lub bezpośrednio w siedzibie Komisarza Wyborczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, pok. 208 w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 16:00.

           

                                                                     Komisarz Wyborczy

                                                                                         /-/  Mirosław Onisko