Górzno, dnia 03.01.2018r.

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Dnia 03.01.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w sprawie dzierżawy, na czas nieokreślony powierzchni 1,5 m2: w zabudowanych nieruchomościach nr: 3, 463/2, 222/1, 487 położonych odpowiednio w Górznie obręb Górzno, Samorządkach, Łąkach i Uninie oraz w niezabudowanych nieruchomościach nr: 476/2 położonej w Reducin i 476/2 położonej w Goździk. Przedmiotowe nieruchomości są własnością Gminy Górzno.

Dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy
w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą ( odpowiednio ) nr: SI1G/00038207/5, SI1G/00037582/0, SI1G/00037580/6, KW 51433, SI1G/00067183/2,  KW 21 437. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Do przetargu dopuszczona została 1 firma, która złożyła ofertę w przepisowym terminie. Złożono 1 ofertę.

Minimalna cena czynszu dzierżawy wydzielonej części ( 1,5 m 2 ) w ww. nieruchomościach wynosiła w sumie: 54 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 miesiąc.

Przedmiotową cenę ustalił Wójt Gminy Górzno, na podstawie wyceny ww. nieruchomości, sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

          W drodze przetargu pisemnego nieograniczonego kandydatem na dzierżawcę: powierzchni 1,5 m2: w zabudowanych nieruchomościach nr: 3, 463/2, 222/1, 487 położonych odpowiednio w Górznie obręb Górzno, Samorządkach, Łąkach i Uninie oraz w niezabudowanych nieruchomościach nr: 476/2 położonej w Reducin i 476/2 położonej w Goździk. - została firma TEXLAND PL SPÓLKA Z O. O ul. Czerniakowska 145M1 00-453 Warszawa.

 

 

CENA DZIERŻAWY:

-netto: 150,60 zł/1 miesiąc

 

-brutto: 185,24 zł/1 miesiąc