W dniu 12.02.2018r przez samorząd gminy Górzno została podpisana umowa na realizację zadania „ Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzno wraz z przepompownią i przyłączami”.

Wykonawcą umowy będzie firma Meliorant Tadeusz Zając i Spółka sp.k. z Garwolina.

Termin realizacji całości zamówienia został ustalony na 15 grudnia 2018r.

Całkowity koszt inwestycji to 6 441 tysięcy złotych.