Drukuj

3 czerwca 2018r. społeczność gminy Górzno obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie. Jednostka powstała w 1918 roku i od tego czasu nieprzerwanie wypełnia misję niesienia pomocy w ratowaniu życia i mienia.

Ten zaszczytny jubileusz był okazją do poświęcenia i przekazania jednostce nowego sztandaru, odznaczenia go Złotym Znakiem Związku, odsłonięcia pamiątkowej tablicy, przekazaniem samochodu bojowego, a także  uhonorowania wiekowej jednostki  medalem Pro Masovia i wręczeniem odznaczeń zasłużonym strażakom.

Jubileuszowe obchody zainaugurowała msza św. o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Górznie., która została odprawiona w intencji strażaków. Mszę św. koncelebrowali: ks. kanonik Roman Sawczuk- diecezjalny kapelan strażaków, ks. Kazimierz Momont – powiatowy kapelan strażaków oraz prałat Jerzy Kalinka- gminny kapelan strażaków.

Ks. Roman Sawczuk wygłosił homilię, w której nawiązał również do obchodzonego w tym roku 200-lecia diecezji siedleckiej oraz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Podkreślił jak ważną i nieocenioną rolę zajmują strażacy, ratują ludzkie życie, dobytek i każdego dnia są gotowi do poświeceń, a także przypomniał o ogromnej roli sztandaru, który jest symbolem najważniejszych wartości oraz jednoczy wszystkich, którzy się pod nim gromadzą.

Po nabożeństwie pododdziały w asyście Orkiestry Dętej pod batutą kapelmistrza Ryszarda Szewczyka oraz zaproszeni goście i mieszkańcy gminy udali się pod Dom Strażaka w Górznie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Dowódca uroczystości Roman Maszkiewicz złożył meldunek  druhowi Antoniemu Tarczyńskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego, powitano licznie przybyłych na jubileusz gości oraz zaprzyjaźnione jednostki OSP.

Następnie historię jednostki, która już od wieku dba o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i nie tylko przybliżył zebranym Prezes OSP w Górznie Wojciech Migas.

Ważnym punktem uroczystości było pożegnanie starego sztandaru OSP w Górznie i wręczenie nowego sztandaru jednostce. Rodzicami chrzestnymi byli: Henryk Zając i Wiesława Piesiewicz. Sztandar poświęcił ks. prałat Jerzy Kalinka.

Przekazania sztandaru dokonał  Antoni Tarczyński Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego oraz Waldemar Sabak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Garwolinie.

Następnie przystąpiono do odznaczenia sztandaru Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej”.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w dowód wdzięczności założycielom jednostki OSP.

Obchody 100-lecia były również okazją do oficjalnego przekazania jednostce nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z najnowocześniejszym sprzętem. Przekazania kluczyków do samochodu  na ręce druhów Roberta Dybcio i Bartosza Migasa dokonali: Waldemar Sabak - wójt Gminy Górzno, Krzysztof Skwarek - przewodniczący Rady Gminy w asyście z Grzegorzem Woźniakiem - posłem na Sejm RP, Druhem  Antonim Tarczyńskim- prezesem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Janiną Ewą Orzełowską – wicemarszałek woj. mazowieckiego oraz st. bryg. Krzysztofem Tuszowskim – komendantem  Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Następnie przyszedł czas na wręczenie odznaczeń dla jednostki oraz dla najbardziej zasłużonych druhów strażaków. Pani Janina Ewa Orzełowska Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego  wręczyła Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Górznie  medal pamiątkowy Pro Masovia. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że strażacy w Górznie, niezmiennie od 100 lat, bezinteresownie spieszą z pomocą wszędzie tam, gdzie dzieje się coś złego i jest zagrożone ludzkie zdrowie, życie i mienie.

Złoty Znak Związku przyznany przez Zarząd Główny OSP odebrał Tadeusz Rusak.
W dalszej kolejności Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Oddziału Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej przyznało Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym strażakom:

 1. Druh Robert Dybcio
 2. Druh Ireneusz Ducki
 3. Druh Grzegorz Latuszek
 4. Druh Jarosław Latuszek
 5. Druh Wojciech Migas

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

 1. Druh Sylwester Białapko
 2. Druh Tomasz Dybcio
 3. Druh Łukasz Makulec
 4. Druh Robert Ochnio
 5. Druh Mariusz Osiak
 6. Druh Łukasz Piesiewicz
 7. Druh Tomasz Piesiewicz
 8. Druh Ireneusz Piesiewicz
 9. Druh Paweł Płudowski 

Odznakę strażak wzorowy otrzymali:

 1. Dh Dybcio Daniel
 2. Dh Ducki Patryk
 3. Dh Gładysz Robert
 4. DH Piesiewicz Mariusz
 5. Dh Talarek Michał
 6. Dh Migas Bartosz
 7. Dh Muchalak Łukasz
 8. Dh Michał Paradowski
 9. Dh Mirosław Wojda

 

Słowa uznania dla strażaków i ich ofiarnej służby wyrazili również m.in.: wójt gminy Waldemar Sabak, poseł Grzegorz Woźniak, prezes ZOW ZOSP RP Antoni Tarczyński, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Warszawie Joanna Bala, asystent wicemarszałek Senatu Marii Koc i jednocześnie zastępca dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Warszawie Michał Jaworski, radny sejmiku wojewódzkiego Krzysztof Żochowski, starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski, komendant PSP w Garwolinie st. bryg. Krzysztof Tuszowski, wiceprezes ZOP ZOSP RP w Garwolinie Jerzy Jaroń i skarbnik Zarządu Marian Janisiewicz oraz sekretarz miasta Garwolin Cezary Tudek w im. burmistrza Miasta Garwolin Tadeusza Mikulskiego.

 Z okazji jubileuszu listy do świętującej jednostki wystosowali: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz komendant wojewódzki PSP w Warszawie  st. bryg. Bogdan Łasica. Listy odczytali kierownik siedleckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Renik oraz mł. bryg. Cezary Szarawski z KW PSP w Warszawie. Pięknego jubileuszu świętującym strażakom gratulował  starosta Marek Chciałowski, który przekazał pamiątkowe dyplomy oraz  obdarował jednostkę 2 kpl. ubrań bojowych. Marszałek Senatu Maria Koc przyznała OSP w Górznie Medal Senacki, który w jej imieniu wręczył asystent Michał Jaworski.

Ponadto w  uroczystości udział wzięli również m. in.: Nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin Jan Karwowski , zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. Insp. Krzysztof Kędziorek , Janusz Krawczyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Garwolinie mjr Krzysztof Kwiatkowski, sekretarz gminy Paweł Guba, skarbnik gminy Grażyna Szewczyk oraz  Komendant Gminny  ZOSP RP Kazimierz Zuchniak.