W dniu 27 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Górzno Waldemar Sabak oraz Skarbnik Gminy Grażyna Szewczyk, podpisali umowy o udzielenie dotacji ze środków na realizację dwóch zadań w ramach MIAS 2018.

Pierwsza umowa została podpisana na kwotę 20 000 zł na zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie zieleńca w centrum wsi Górzno", kwota dofinansowania 10 000 zł. Druga umowa została podpisana na kwotę 20 000 zł na zadanie pod nazwą "Utworzenie skweru w centrum sołectwa Górzno Kolonia", kwota dofinansowania 10 000 zł. Zadania zostaną zrealizowane do 15 października 2018r.