Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Górznie rozpoczyna nabór wniosków na świadczenia socjalne dla rodzin z dziećmi: zasiłek rodzinny, 500+ , „Dobry start”.

Wnioski w wersji elektronicznej przyjmowane będą już od 1 lipca, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Natomiast w wersji papierowej   wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia .

 

W okresie zasiłkowym 2018/2019 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2017, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia złożenia wniosku.

Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2017r.

Złożenie wniosku później niż w październiku w przypadku świadczenia 500+   oraz później niż w listopadzie  w przypadku zasiłku rodzinnego i świadczenia „dobry start” , prawo do świadczeń  zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Gminy Górzno oraz bezpośrednio u pracowników w pok. Nr 6 .

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/