W  związku  z  ogłoszonym  przez  Instytut  Upraw  Nawożenia  i  Gleboznawstwa  - Państwowy  Instytut  Badawczy  w  Puławach  komunikatem  dotyczącym  wystąpienia  w  okresie  od  21  kwietnia  2018  roku  do  20  czerwca  2018  roku  suszy  na  obszarze  Polski,  Wójt  Gminy  Górzno informuje,  że  rolnicy  posiadający  grunty  na  terenie  gminy  Górzno mogą  składać  wnioski  o  oszacowanie  strat  w  gospodarstwach  rolnych,  spowodowanych  suszą.

Wzory formularzy dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Aktualizacja z 10.07.2018r.

Wnioski można składać do dnia 11 lipca 2018 r do godziny 15.30