Wójt Gminy w Górznie informuje, że termin składania wniosków o szacowanie strat  w gospodarstwach rolnych, spowodowanych suszą został przedłużony do dnia 11 lipca 2018r. do godziny 15.30

Wzory formularzy dostępne są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego