W dniu 6.07.2018r Wójt Gminy wraz z Panią Skarbnik  podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na udzielenie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego jej umorzenia na kwotę 5 mln zł.

Ponadto w tym samym dniu podpisali umowę o umorzeniu kwoty 438 000,00  zł  z wcześniej zaciągniętej pożyczki na „Budowa Oczyszczalni Ścieków wraz z kanalizacją sieciową we wsi Unin oraz Goździk gm. Górzno-etap I ”. Kwota umorzenia będzie w przyszłości przeznaczona na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.