Dzień 12 lipca został ustanowiony przez Prezydenta Andrzeja Dudę   „ Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”. Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Symbolem walki i męczeństwa mieszkańców polskiej wsi jest Michniów, którego mieszkańcy za pomoc niesioną partyzantom zostali w okrutny sposób wymordowani w dniach 12 i 13 lipca 1943 roku a miejscowość została spalona.

W związku z powyższym Wójt Gminy Górzno  Waldemar Sabak, przewodniczący Rady Gminy Górzno  Krzysztof Skwarek, ks. prał.  Jerzy Kalinka oraz pracownicy urzędu gminy oddali hołd mieszkańcom polskiej wsi poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej a w szczególności mieszkańcom gminy  Górzno. Wójt  W. Sabak w krótkim przemówieniu nawiązał do tradycji patriotycznych mieszkańców gminy, przypomniał o wielkich zasługach w walce o niepodległość działających na terenie gminy : Armii Krajowej Obwodu Gołąb i Batalionów Chłopskich.