Drukuj

Górzno, dnia 31 lipca 2018 r.

 

O G Ł O S Z E N I E 

        Wójt Gminy Górzno informuje, że od dnia 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Górzno, pok. Nr 3 przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

        Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 lutego 2018 do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu określonego na 2018 rok.

Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Gminy Górzno pok. Nr 3 lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Górzno pok. Nr 3 lub telefonicznie pod nr /25/ 681 22 54 wew. 38

 

 

 

Wójt Gminy Górzno

                                                           Waldemar Sabak