Drukuj

Jubileusze par małżeńskich są w gminie Górzno pielęgnowane od lat, a ceremonii nadania prezydenckich medali nadaje się szczególną wagę.

04 sierpnia 2018r. pary małżeńskie z gminy Górzno obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowały wspólnie z władzami gminy oraz zaproszonymi gośćmi.

Wójt Gminy Waldemar Sabak powitał zaproszonych gości, a następnie skierował do Jubilatów słowa wyrażające podziw, uznanie oraz szacunek. Dodał, że wspólnie przeżyte 50 lat małżeństwa to wspaniały przykład do naśladowania dla dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. To piękny czas, symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.  Wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem Jubilaci świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.

Następnie odznaczył obecne na uroczystości pary małżeńskie medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z legitymacjami. Jubilaci, w podziękowaniu za przybycie na uroczystość, otrzymali także okolicznościowe dyplomy, kwiaty oraz prezenty.

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medalem za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczone zostały następujące pary:

 1. Henryk Jan i Stanisława Janina Dębowscy
 2. Franciszek i Natalia Gurzkowscy
 3. Leonard i Irena Kondej
 4. Eugeniusz i Barbara Helena Latuszek
 5. Stefan i Halina Mikulscy
 6. Ochnio Czesław i Albina Danuta
 7. Jan i Kazimiera Owczarczyk
 8. Kazimierz i Lucyna Owczarczyk
 9. Janusz i Wanda Paziewscy
 10. Henryk i Krystyna Poszytek
 11. Tadeusz i Zbigniewa Rogulscy
 12. Jan Stanisław i Krystyna Solarczyk
 13. Jan Franciszek i Zofia Talarek
 14. Zdzisław i Teresa Zalescy

Spotkanie odbyło się w niezwykle sympatycznej atmosferze. Uroczystość uświetniła Kapela Ludowa „Bocianisko”.

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, proboszczowie: z parafii Unin ks. Andrzej Siedlanowski i z parafii Górzno ks. prałat Jerzy Kalinka, ks. kanonik Eugeniusz Rola, Wójt Gminy Waldemar Sabak, Sekretarz Gminy Paweł Guba, Skarbnik Gminy Grażyna Szewczyk, Z-ca Kierownika USC Marta Bielecka oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie Halina Sekuła.