Drukuj

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Górzno

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz Uchwały nr XXXVII/244/2018 z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 2609) zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/244/2018 z dnia 9 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Górzno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu podaje się do publicznej wiadomości informację o podziale Gminy Górzno na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Rady Gminy Górzno oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba mandatów

1

Sołectwo Goździk

1

2

Sołectwo: Unin od numeru 1 do numeru 70

1

3

Sołectwo: Unin od numeru 71 do końca

1

4

Sołectwo: Chęciny

1

5

Sołectwo: Łąki

1

6

Sołectwo: Wólka Ostrożeńska

1

7

Sołectwo: Samorządki, Samorządki Kol.

1

8

Sołectwo: Gąsów, Potaszniki

1

9

Sołectwo: Piaski

1

10

Sołectwo: Górzno. ulice - Jana Pawła II od numeru 9 do końca, Józefa Piłsudskiego, Piotra Michalaka, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Chotyńska, Źródlana, Cmentarna, Dobra, Stawowa, Lazurowa, Akacjowa, Tartaczna, Łąkowa, Adama Mickiewicza, Mazowiecka, św. Floriana, Gościniec, Poziomkowa, Juliusza Słowackiego, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, 11 Listopada, Nadwodna, Władysława Reymonta, Tadeusza Kościuszki, Brzozowa, Henryka Sienkiewicza, Witolda Pileckiego,  Stanisława Paziewskiego, Lubelska, Graniczna numery nieparzyste.

1

11

Sołectwo: Górzno Kolonia. Ulice - Bankowa, Cicha, Dworska, Jaśminowa, Aleja Kasztanowa, Długa do numeru 9, Lipowa, 3 maja, gen. Władysława Andersa, Urocza, Graniczna parzyste do numeru 26, Słoneczna, Radosna, Dębowa, Jana Pawła II do numeru 8.

1

12

Sołectwo: Górzno Kolonia. Ulice - Spacerowa, Taneczna, Długa od numeru 10 do końca, Bukowa, Głogowa, Prosta, Graniczna parzyste od numeru 28 do końca, Spokojna, Wiśniowa, Malinowa, Kwiatowa, Wrzosowa, Ogrodowa, Polna, Sosnowa, Leśna, Sąsiedzka, Górzno numery od 1 do końca.

1

13

Sołectwo: Mierżączka, Reducin od numeru 4 do numeru 21

1

14

Sołectwo: Reducin od numeru 1-3a i od 22 do końca

1

15

Sołectwo: Józefów, Kobyla Wola

1

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Górznie, ul. Jana Pawła II 10

 

 

 

Wójt Gminy Górzno

 

       /-/ Waldemar Sabak