INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Górzno obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

 

  • 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  1. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 3, 

- Nr 2, w liczbie 3, 

- Nr 3, w liczbie 3, 

- Nr 4, w liczbie 3, 

- Nr 5, w liczbie 4, 

- Nr 6, w liczbie 3, 

- Nr 7, w liczbie 3, 

- Nr 8, w liczbie 5, 

  1. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 4,

- Nr 3, w liczbie 3,

- Nr 4, w liczbie 4,

- Nr 5, w liczbie 3,

- Nr 6, w liczbie 4,

- Nr 7, w liczbie 3,

- Nr 8, w liczbie 5,

  • 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Górznie.

  • 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach II

 

/-/ Konrad Mielcarek