W dniu 6.10.2018r. odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola wraz ze Żłobkiem w Górznie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. Prałata Ryszarda Andruszczaka w asyście z ks. Prałatem Jerzym Kalinką, ks. Andrzejem Siedlanowskim oraz ks. kanonikiem Eugeniuszem Rolą.

Msza św. sprawowana była w intencji najmłodszych mieszkańców gminy.

Po mszy przemaszerowano na plac przedszkola. Następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Wszyscy goście mieli możliwość zwiedzania pomieszczeń.

Poświęcenia obiektu i krzyża, który został zawieszony przy wejściu dokonał ks. Prałat Ryszard Andruszczak. Główna część uroczystości odbyła się na hali sportowej.

Na wstępie Dyrektor Przedszkola Pani Monika Błażejczyk powitała wszystkich gości. Wśród zaproszonych byli min.; Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Pani Wicemarszałek Samorządu woj. mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, którą reprezentował Pan Jerzy Piesio, Radny Sejmiku woj. mazowieckiego Pan Krzysztof Żochowski, Dyrektor  Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach Pan Adam Skup, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Pan Marek Renik, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Pani Dorota Skrzypek, Dyrektor Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie Pani Halina Poszytek, Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski, a także przedstawiciele służb mundurowych, wójtowie i burmistrzowie z powiatu garwolińskiego, radni, sołtysi gminy Górzno, kierownicy jednostek organizacyjnych, nauczyciele, rodzice oraz dzieci.

Następnie dyrektor przedszkola podziękowała w imieniu swoim, a także wszystkich pracowników i rodziców panu Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Górzno oraz osobom, które przyczyniły się do powstania nowoczesnego, funkcjonalnego, bezpiecznego i doskonale wyposażonego przedszkola.

W dalszej kolejności głos zabrał Wójt Gminy Waldemar Sabak, który na wstępie przybliżył historię powstania tego wspaniałego budynku. Mianowicie w roku 2015 uwzględniając warunki w przedszkolu w Reducinie oraz przyrost urodzeń wójt zaproponował Radzie Gminy kolejną inwestycję, która służyłaby najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. Pierwszą wersją była rozbudowa przedszkola w Reducinie. Jednak po analizie wniosków nauczycieli oraz rodziców, którzy proponowali wybudowanie nowego przedszkola od podstaw w Górznie, rozpoczęto dyskusję na komisjach Rady Gminy. Po wnikliwej analizie ustalono, że najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa przedszkola na działce, która jest własnością parafii. Wobec powyższego przystąpiono do rozmów co do nabycia nieruchomości. W trosce o dobro najmłodszych mieszkańców i parafian dość szybko wszyscy doszli do porozumienia.

Budowa przedszkola kosztowała ponad 4,5 mln zł i zrealizowana została całkowicie ze środków pochodzących z budżetu Gminy Górzno. W budynku funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, wkrótce zacznie działać oddział żłobkowy. Przedszkole usytuowane jest w pięknym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom miejscu.  Sale zajęć dla dzieci są  wszechstronne, funkcjonalne, przytulnie i bezpiecznie urządzone, wyposażone w zabawki,  pomoce dydaktyczne i sprzęt do zabaw. W nowym przedszkolu powstała profesjonalna kuchnia, wykonana zgodnie z obowiązującą technologią, która codziennie przygotowuje dzieciom domowe posiłki. Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom opiekę psychologiczno-pedagogiczną.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Maluch + w kwocie 400 000zł oraz wsparcie z rezerwy Pani Premier Beaty Szydło w kwocie 800 000zł.

Wyposażenie obiektu zostało zrealizowane w ramach programu RPO woj. mazowieckiego w kwocie około 200 000 zł, a otoczenie wokół budynku przedszkola zostało zrealizowane z programu WFOŚiGW w kwocie około 220 000 zł.

Włodarz podziękował dyrekcji, pracownikom placówki oraz wszystkim osobom, które pomagały przy inwestycji. Szczególne podziękowania złożył na ręce firmy, która tak sprawnie zrealizowała inwestycję oraz osób przy niej współpracującym. Dzieciom natomiast życzył samych sukcesów oraz radości z pobytu w przedszkolu.

Następnie Wójt Waldemar Sabak i Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skwarek w dowód wdzięczności wręczyli pamiątkowe statuetki.

W dalszej części uroczystości przedszkolaki zaprezentowały występ artystyczny przygotowany dla swoich rodziców i gości zaproszonych. Recytowały wierszyki, śpiewały piosenki oraz zatańczyły „Krakowiaka”.

Uroczystość obfitowała w niespodzianki, bo zaproszeni goście przynieśli wspaniałe prezenty. Były przemówienia, dobre życzenia i liczne gratulacje. Goście byli pod ogromnym wrażeniem obiektu.