Drukuj

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości miało szczególnie uroczysty charakter. Władze oraz mieszkańcy Gminy Górzno wspólnie świętowali  100 – tną  Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Przed kościołem harcerze ze szkoły podstawowej rozdawali biało-czerwone kotyliony. Obchody zapoczątkowała uroczysta Msza Święta sprawowana w intencji ojczyzny w kościele parafialnym, której przewodniczył proboszcz parafii ks. prałat Jerzy Kalinka. Homilię wygłosił dziekan dekanatu garwolińskiego ks. prałat Ryszard Andruszczak, w której nawiązał do historii, jak wiele dróg musieli przebyć Polacy, by odzyskać niepodległość i do wartości, którymi kierowali się wówczas.

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych przeszli pod pomnik ufundowany przez mieszkańców gminy z okazji jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W tym miejscu nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika, złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu państwowego. Z okazji rocznicy zostały posadzone dwa pamiątkowe dęby ku czci największych Polaków – Ojców Niepodległości. Jeden poświęcony Józefowi Piłsudskiemu

o nazwie „Komendant”, drugi poświęcony św. Janowi Pawłowi II o nazwie „ JP 2”.

Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali zwartym szykiem, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej, na dalszą część uroczystości na halę sportową. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie oraz chętni mieszkańcy nieśli stu metrową biało-czerwoną flagę.

Po powitaniu gości przez Panią Marię Szczęśniak dyrektora PSP w Górznie nastąpiło uroczyste przekazanie szabli na rzecz Gminy Górzno przez Panią Jadwigę Rojek. Kultywująca tradycję patriotyczną Gminy Górzno, członkini AK Obwodu Gołąb – Garwolin, przekazała cenną rodzinną pamiątkę, szablę francuską wzór 1822 z 1871 r. Szablę otrzymał jej ojciec Bronisław Rojek, walczący w czasie I wojny św. w dowód uznania od generała Władysława Sikorskiego. Zgodnie z ceremoniałem, Jadwiga Rojek przekazała szablę dowódcy 1 Pułku SK im. Cesarza Napoleona Panu Januszowi Bylinka - Nehrebeckiemu, który w dalszej kolejności przekazał ją wójtowi gminy. Ostatecznie szabla została wręczona Pani Marii Szczęśniak i wzbogaci izbę historyczno- patriotyczną znajdującą się w Publicznej Szkole Podstawowej im. W. Jóźwickiego w Górznie.

W dalszej kolejności w okolicznościowym przemówieniu wójt Waldemar Sabak przypomniał, że w 1918 r., po 123 latach zaborów, Polska odzyskując niepodległość, pojawiła się znów na mapach Europy i świata. Nawiązał do pamięci o wielkich patriotach, którzy walczyli o wolność Polski: marszałku Józefie Piłsudskim, Ignacym Paderewskim, Romanie Dmowskim, gen. Józefie Hallerze. Zaznaczył, że należy pamiętać o setkach tych Polaków, którzy poprzez modlitwę w kościołach, poprzez wiarę wspólnie odzyskali wolność dla siebie i całego narodu. Waldemar Sabak złożył podziękowania pocztom sztandarowym, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za przybycie, za  świadectwo patriotyzmu i przywiązania do historii. Podkreślił, że udział w uroczystościach jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę.

Następnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Halina Sekuła odznaczona została medalem Armii Krajowej, który wręczał wójt Waldemar Sabak wraz z posłem Grzegorzem Woźniakiem. Słowa podziękowania i uznania wójt gminy przekazał także dziekanowi dekanatu garwolińskiego ks. prałatowi Ryszardowi Andruszczakowi za udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie gminy.

W tym uroczystym dniu była także okazja do podziękowania wójtowi Waldemarowi Sabakowi za 20 lat sprawowania władzy na stanowisku wójta gminiy. W swoim przemówieniu Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Skwarek wyraził wdzięczność za wspólnie realizowane duże inwestycje, które przyczyniają się do rozwoju gminy i poprawy bytu mieszkańcom oraz za popularyzację patriotycznych postaw i wychowania młodego pokolenia.

Następnie uczestnicy uroczystości  mogli podziwiać występ młodzieży szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie. Część artystyczna wprowadziła w atmosferę wydarzeń przedstawiających losy Polaków. Spektakl przygotowany był pod kierunkiem Pani Elżbiety Sabak, Pani Lidii Ziomek i Pani Agnieszki Latuszek.

Kolejnym punktem uroczystości było nagrodzenie laureatów gminnego konkursu patriotycznego. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wystąpiła panie z koła gospodyń „Górznianeczki” oraz panie z koła gospodyń z Wólki Ostrożeńskiej, które zaśpiewały piękne pieśni patriotyczne.

Na zakończenie na wszystkich zebranych czekała grochówka wojskowa.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. poseł Grzegorz Woźniak, radca w MSZ, radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Żochowski, Michał Jaworski, asystent wicemarszałek Senatu RP  Marii Koc, starosta Marek Chciałowski, radni powiatowi Mirosław Walicki i Jacek Woźniak, przedstawiciele powiatowych służb mundurowych, wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Janusz Krawczyk, , wiceprezes ŚZŻ AK Obwodu „Gołąb” w Garwolinie mjr. w st. spocz. Marian Cabaj, przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych gminy.