Drukuj

 

  Pozycja Data publikacji Nazwa uchwały
1 11179 18.11.2019 Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2 13070 18.11.2019 Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy w Górznie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020.
3 13071 18.11.2019 Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy w Górznie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2020.
4 13072 18.11.2019 Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Gminy w Górznie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
5 12602 15.12.2018 Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Górzno z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty