Drukuj

 

  Pozycja Data publikacji Nazwa uchwały
1 11127 16.11.2018 Uchwała nr XLIII/286/2018 Rada Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2 11126 16.11.2018 Uchwała nr XLIII/285/2018 Rada Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
3 11125 16.11.2018 Uchwała nr XLIII/284/2018 Rada Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
4 11124 16.11.2018 Uchwała nr XLIII/283/2018 Rada Gminy Górzno z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.