Górzno, dnia 20.12.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję mieszkańców Gminy Górzno, że w roku 2019 odpady komunalne zbierane będą z terenu gminy jak dotychczas tj. w pierwszy piątek każdego miesiąca.

W związku z powyższym najbliższa zbiórka odpadów odbędzie się w piątek 04.01.2019 r. Harmonogramy na rok 2019 zostaną dostarczone w trakcie zbiórki odpadów.

 

Wójt Gminy Górzno

Waldemar Sabak