Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) realizacji zadania publicznego.

 Do dnia 25.07. 2012r. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

 

Załączniki:
Pobierz plik (0814_0001.pdf)treść[treść]992 kB