Proponowane stanowisko: pomoc administracyjna

Okres realizacji :  po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w PUP, min. 6 m-cy

Zatrudnienie po zrealizowanym stażu: do 3 m-cy

Wymagane kwalifikacje : wykształcenie min. średnie

Realizowane zadania : wsparcie w zakresie obsługi wniosków dot.  wsparcia rodzin z dziećmi                          

- świadczenia rodzinne

- „Program 500+”

- Karta Dużej Rodziny

- program „Dobry start”

Od Stażystki/Stażysty oczekujemy:

  • Dobrej umiejętności obsługi komputera,
  • Umiejętności pracy w zespole,
  • Komunikatywności, kreatywności i zdyscyplinowania,
  • Punktualności i zaangażowania,
  • Chęci do pracy.

 

Osoby zainteresowane mogą składać swoje oferty osobiście do kierownika GOPS  - pok. 5, lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 10 08-404 Górzno      -  w terminie do 15 lutego 2019r.