Górzno, dnia 21.02.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz nieruchomości lokalowej oddanej w najem- przedłużenie umowy z dotychczasowym najemcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/3 o powierzchni 0,1095 ha położona we wsi Górzno, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00038207/5,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku , w/w nieruchomość to tereny usług publicznych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej OW.

- najem dotyczy lokalu mieszkalno-użytkowego o powierzchni 64,36 m2 położonego na piętrze budynku usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości.

 

Bliższe informacje dotyczące warunków najmu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39