Drukuj

Proponowane stanowisko: pomoc administracyjna

Okres realizacji :  8 m-cy , po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w PUP.

Zatrudnienie po zrealizowanym stażu:  3 m-ce. min. ½ etatu

Wymagane kwalifikacje : wykształcenie min. średnie

Wymagania PUP umieszczone w informacji o naborze wniosków:


- osoby niepełnosprawne 18-29 lat (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności)
- osoby  długotrwale bezrobotne 25 – 29 lat (osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – definicja unijna)
- zgodnie z dokumentacją naboru do projektów ze środków w ramach PO WER warunkiem uczestnictwa w projekcie osób młodych do 25 roku życia (18-24 lata) jest rejestracja w urzędzie pracy nie dłuższa niż 4 miesiące przed udzieleniem wsparcia w ramach projektu.
 - z rekrutacji wyklucza się wnioski dotyczące osób bezrobotnych, które w 2018 r. były aktywizowane poprzez staż, bon zasiedleniowy, bezzwrotną dotację w ramach realizacji projektu unijnego „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (III)".

 

Realizowane zadania : wsparcie w zakresie obsługi wniosków dot.  wsparcia rodzin z dziećmi                           - świadczenia rodzinne

                                   - „Program 500+”

                                   - Karta Dużej Rodziny

                                   - program „Dobry start”

Od Stażystki/Stażysty oczekujemy:

 

Osoby zainteresowane mogą składać swoje oferty osobiście do kierownika GOPS  - pok. 5, lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Pawła II 10 08-404 Górzno      -  w terminie do 25 marca 2019r.