Drukuj

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w  GÓRZNIE

Poszukuje osoby na  stanowisko – pracownik socjalny

PRACA NA ZASTĘPSTWO W OKRESIE   KWIECIEŃ 2019 – WRZESIEŃ 2020

 

Liczba etatów: 1

1.Wymagania niezbędne:

Art. 116. [Wymogi dotyczące objęcia stanowiska pracownika socjalnego]

 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 1. a) pedagogika, b) pedagogika specjalna,                                                                                                                                                c) politologia,                                                                                                                                                            d) polityka społeczna,                                                                                                                                                                 e) psychologia,                                                                                                                                                                 f) socjologia,                                                                                                                                                  g) nauki o rodzinie.

Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego została wprowadzona począwszy od roku akademickiego 2008/09.  Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godz. przedmiotów oraz 240 godz. praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

Art. 156. [Zachowanie uprawnień do wykonywania zawodu]

 1. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu.

1a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe ( I i II st.) na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 1. Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. ( do 31 października 2007)

3a. Osoby, które przed dniem 1 maja 2004r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

 1. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 2. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:
 1. Zakres obowiązków:
 1. Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty należy składać bezpośrednio do kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie pok. Nr 5 ,  lub na adres: ul. Jana Pawła II 10  08-404 Górzno                         w nieprzekraczalnym terminie    do dnia 27.03.2019r.

Uwaga: