Górzno, dnia 29.03.2019r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm. /

 

- ogłasza wykaz nieruchomości zabudowanej oddanej częściowo w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 182/2 o powierzchni 0,2372 ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym
w Garwolinie księga wieczysta Nr SI1G/00076493/4,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno uchwalonym przez Radę Gminy w Górznie i zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XII/62/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku , w/w nieruchomość od strony drogi powiatowej nr 36538 Garwolin - Górzno, przeznaczona jest na poszerzenie tej drogi, a pozostałe to tereny działalności produkcyjnej, składowania, magazynowania oraz usług komercyjnych,

- przedmiotem dzierżawy jest pow. 0,1372 ha zabudowana budynkiem „buchty” (część działki ogrodzona ) położonej we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia gm. Górzno, pod adresem ul. gen. Władysława Andersa 7.

 

            Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39