Górzno, dn. 29.03.2019r.OGŁOSZENIEUprzejmie informujemy właścicieli posesji w miejscowości Reducin oraz Mierżączka położonych przy drogach powiatowych Górzno – Reducin (do sklepu) oraz Reducin - Mierżączka, że w chwili obecnej
wykonywany jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Dokumentację projektową wykonuje biuro projektowe PRO – SANIT Daniel Baran tel. 606 364 645.Wójt Gminy
Waldemar Sabak