Górzno, dnia 02.05.2019 r.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GÓRZNO

 

 

         Na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

- ogłasza wykaz części nieruchomości oddanej w dzierżawę- przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Oznaczenie nieruchomości:

 

- nieruchomość zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193/11 o powierzchni 0,1351ha położona we wsi Górzno obręb Górzno Kolonia, gm. Górzno,

- dla powyższych nieruchomości prowadzona jest w Sadzie Rejonowym
w Garwolinie księgą wieczysta Nr SI1G/00075246/1,

- według plany zagospodarowania przestrzennego gminy , w/w nieruchomość to tereny usług komercyjnych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej,

- dzierżawa dotyczy części działki nr 193/11 o powierzchni ok. 0,0060 ha (róg ogrodzonej części działki od strony szkoły ( dz.nr 192/3), granicy z dz. 193/12 i połowy szerokości ściany pawilonu handlowo-usługowego od strony zachodniej).

 

         Bliższe informacje dotyczące warunków najmu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Górznie w pokoju nr 8 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 681-22-54 w. 39